Sveaartillerister!

Jag hoppas att alla har det bra och får vara friska trots rådande pandemin. I dessa tider är det mycket som ställs in och delar av samhället har tagit paus.

Det är med viss sorg vi måste pausa vår verksamhet. Samtidigt är det ett lätt beslut, då det handlar om medlemmarnas hälsa.

Det innebär nu:

  1. Årsmötet 18 april skjuts upp till preliminärt 26 september. Vår förhoppning är att kunna genomföra det då.
  2. Vårmiddagen med golf och kultur 15 maj skjuts upp till preliminärt 25 september. Vår förhoppning är att kunna genomföra det då.
  3. Firandet av ”Regementets födelsedag” 26 maj, både i Stockholm och i Linköping ställs in och kommer att genomföras senare.

Anmälan till vårmiddagen kvarstår och ingen återbetalning sker nu såvida inte någon absolut kräver detta. I så fall får detta ske i särskild ordning genom att vår kassaförvaltare Ulf Craemer kontaktas.

Ny kallelse och inbjudan till såväl vårmiddag som årsmöte kommer att skickas ut när slutligt beslut om genomförandetid fattats.

Vår förhoppning är att vi kan ses snart och att vi så snart som möjligt kan återuppta vår verksamhet igen.

Med förhoppning om att alla ska fortsätta vara friska och att allt snart ska återgå till det normala.

Styrelsen genom
Mikael Bernhardsson
Ordförande


Sveaartilleristen nr. 2 2019

Nu finns sveaartilleristen nr. 2 2019 ute. Har du inte fått den via e-post? Se till att vi har rätt e-postadress till dig, anmäl till webmaster at sveaartilleri.se.
Du hittar den och gamla nummer här.


Sveaartillerister!

Vi har haft en varm och fuktig höst. Särskilt under november, då det inte varit många soltimmar. Nu kommer december med lite mer kyla och förhoppningsvis lite sol. Julen närmar sig och kanske kan det bli en vit jul i år.

Resan till Gotland blev en höjdpunkt under hösten. Den sedan länge planerade resan med besök på det nya regementsområdet, besök på muséum och domkyrka. Det viktigaste var ändå att kunna umgås med alla som slutit upp under dagarna. Allt fungerade planenligt tack vare det fina vädret, Jerkers noggrannhet och manande ord. Våra kamrater på plats Lasse och Anders gjorde också en storartad insats.

De sedvanliga luncherna har fortsatt med intressanta föreläsningar. Chefen Artilleriregementet besökte oss och talade både om nutid och framtida utveckling. Kanske kan A1 återuppstå i framtiden.

Föreningen är med i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR). Detta innebär att vi kan få till ett samarbete med vårt värdförband, Flottiljen på Malmen och möjlighet att kunna utnyttja de medel Försvarsmakten budgeterat för att stödja Kamratföreningar. Samarbetet har utvecklats och vi kommer säkert att få uppdrag att bidra i informationsspridning.

Styrelsen har också försökt att driva på utvecklingen av ett nytt garnisonsmuséum. En förhoppning är att det arbetet kan komma igång igen under våren.

I vår fortsätter vi traditionsenligt med luncherna, under mars månad gör vi det tillsammans med övriga kamratföreningar i Linköping. Årsmöte genomförs i april och vårens höjdpunkt blir i vanlig ordning Vårmiddagen, med golf eller kulturaktivitet 15 maj. Vi hoppas även kunna genomföra en guidad tur på vårt gamla vackra övningsområde.

Vi ser alla fram mot en härlig vår, men först ska vi alla ha en riktigt skön julhelg.

En God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen genom
Mikael Bernhardsson