Sveaartillerister!

Vi har haft en varm och torr sommar samt en varm höst. Vad månne komma i vinter. Ja, en sak är säker, julen kommer även i år. En jul som är till arbetstagaren fördel. Två hela veckor ledigt för fem semesterdagar.

Vår verksamhet under hösten har bland annat bestått av de sedvanliga luncherna. Under hösten organiserat av Christer Lordh och Pär Karlsson. En något förändrad inriktning på innehållet (mer civilt) för att skapa variation och, förhoppningsvis, större intresse.

Denna höst blev ingen studieresa, men vi samlar kraft och ekonomi för nästa höst. Intresseanmälan har redan varit ute. Planeringsarbetet har fortgått under ledning av Jerker, som redan tagit många kontakter. En aktivitet av denna omfattning kräver mycket förberedelser och lång framförhållning.

Ett arbete med huvudstyrelsen i Linköping och kommitteen i Stockholm har påbörjats under den tidiga hösten. Syftet med arbetet är att vi ska på ett tydligare sätt vara en förening, med flera delar och att alla aktiviteter ska kunna erbjudas alla medlemmar. Ett väldigt positivt styrelsemöte har genomförts tillsammans och flera idéer och möjligheter diskuterades. Alla var överens om att föreningen och medlemmarna har att tjäna på ett bättre och tydligare samarbete.

Styrelsen har deltagit vid möten med Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR). Arbetet har bland annat inneburit att få till ett samarbete med vårt värdförband, Flottiljen på Malmen och möjlighet att kunna utnyttja de medel Försvarsmakten budgeterat för att stödja Kamratföreningar.

Arbetet med, ett blivande, Garnisonsmuseum har fortsatt. Samarbetet mellan Garnisonens regementen och projektledaren i Gamla Linköping har tagit form och fungerar bra. Samtalen sker i positiv anda och goda förhoppningar finns om att Svea Artilleriregemente ska kunna få en tydlig plats där.

I vår fortsätter vi traditionsenligt med luncherna, under mars månad gör vi det tillsammans med övriga föreningar i Linköping. Årsmöte genomförs i april och vårens höjdpunkt blir Vårmiddagen, med golf eller kulturaktivitet 17 maj.

Vi ser alla fram mot en härlig vår, men först ska vi alla ha en riktigt skön julhelg.

En God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen genom
Mikael Bernhardsson

 

Historien om Garnisonen

Det är nu 20 år sedan garnisonen i Linköping lades ner. Med anledninga av det har en film gjorts, se den genom att klicka på bilden nedan.